Home     groene aanslag verwijderaar can 5 liter
groene aanslag verwijderaar can 5 liter

groene aanslag verwijderaar can 5 liter


groene aanslag verwijderaar can 5 liter


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie


38.75 
€ 34.87

Kortingsschema:

  • 8 = 15 %
  • 12 = 20 %
  • 16 = 25 %


Artikelcode: priv008

  • Productinformatie

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met bacteriën, eet- en drinkwaren en de grondsto en hiervoor; echter met uitzondering
van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; echter met uitzondering van de toepassing in de gezondheidszorg;
c. middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding
van groene aanslag is niet toegestaan.
Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruik als desinfectiemiddel
• De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens
afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
• Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen
met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
• Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de
gebruiksconcentratie 4 ml per liter water.
Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.
Bestrijding van groene aanslag
Op muren, daken, tegelpaden, agstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.
Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken.
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water).
Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.
Toelatingshouder: Spectro B.V., Grevelingenmeer 2, 5347 JP Oss, Tel.: 0412-631956. Opmerkingen: Het middel
wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Aard van het
preparaat: vloeistof. Werkzame stof: didecyldimethylammoniumchloride (100 G/L).

Veroorzaakt brandwonden. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Achter slot en buiten bereik van kinderen
bewaren. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Afval niet in de gootsteen werpen.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bij een
ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof en
de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.